các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín nhất hiện nay - App game đổi thưởng uy tín

các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín nhất hiện nay
các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín nhất hiện nay
Tuyển sinh Đại học 2024
Kết nối với chúng tôi qua Zalo:
Trung tâm nghiên cứu CRIC

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau đây: 

1. Chức năng: Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong nhà trường. 

2. Nhiệm vụ: 

a. Xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường, phù hợp với triết lý giáo dục, sứ mạng, giá trị cốt lõi của nhà trường. Xây dựng quy định, quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học và về hoạt động hợp tác quốc tế trong nhà trường phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

b. Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, tài sản trí tuệ của giảng viên, sinh viên và nhân viên trong nhà trường. Chủ trì triển khai các hoạt động quản lý về khoa học và công nghệ trong nhà trường, bao gồm: thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá, lưu các báo cáo, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của các đối tác nghiên cứu trong và ngoài trường. 

c. Quản lý và điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế với các đơn vị, đối tác là những thành viên liên quan trọng trường và hệ thống Viện - Trường Phan Châu Trinh. 

d. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, trực tiếp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác cùng phát triển. 

e. Quản trị quy trình chuyển giao thành quả nghiên cứu khoa học của trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

g. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của nhà trường. 

 

IMG20190102152110IMG_20190308_154944

IMG20190312105532

_MG_6671 _MG_6643